Θέματα και επικαιρότητα ποδηλάτουΤο ποδήλατο αποτελεί ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο μεταφορικό μέσο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ποδηλάτου αποτελεί η δυνατότητα του να ανταποκρίνεται σε αρκετά διαφορετικές απαιτήσεις, όπως είναι η μετακίνηση, η άθληση και η ψυχαγωγία.


Οι οπαδοί του ποδηλάτου θεωρούν ότι το ποδήλατο μπορεί να αποτελέσει τη λύση στα έντονα προβλήματα συγκοινωνίας που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες μεγαλουπόλεις.


Babino
Babino
Babino
Babino
Μελλοντικά Ποδήλατα
bike
To μεταφορικό ή άλλων χρήσεων μέσo που κινείται στις οδούς και οδηγείται από πρόσωπο, με εξαίρεση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βρεφών και Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Δεν θεωρούνται ως οδικά οχήματα αυτά που κινούνται επί σιδηροτροχιών (π.χ.: Τραμ), για τα οποία όμως εφαρμόζονται κανόνες κυκλοφορίας του Κώδικα. Συνεπώς το ποδήλατο είναι ένα όχημα.
bike
Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν τo τιμόνι και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
Oι oδηγoί πoδηλάτων υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.
ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ
Οι οδηγοί ποδηλάτων απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους. Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει δύο ζεύγη πoδoστρoφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμo πρόσθετo κάθισμα, ως και σε μoτoπoδήλατo, πoυ διαθέτει, από κατασκευή, πρoσαρμoσμένo σταθερό πρόσθετo κάθισμα.
Και μια συμβουλή για το τέλος: Στο Κ.Ο.Κ. δεν υπάρχει κάποια σαφής αναφορά για την χρήση κράνους από τους ποδηλάτες. Αλλά καλό είναι να το  φοράτε. 3 στους 4 θανάτους ποδηλατιστών: Οφείλονται σε κακώσεις του κεφαλιού.
ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Μπαμπίνος
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΑ BABINO
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΙΑΝΝIΤΣΑ
Αποστόλου Λουκά 2
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2382101802

Designed by Webulk

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΠΑΜΠΗΝΟΣ